Lofton Creek 5-6-17 Kayak Tour – Kayak Amelia Island

 

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creekKayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Kayak Amelia Island - Lofton creek

Kayak Amelia Island – Lofton creek

Here is a link to your photos on facebook: